Zmarł Profesor Janusz Misiewicz

Dziekan i Rada Wydziału Humanistycznego
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

z głębokim żalem zawiadamiają, że 19 października 2015 roku zmarł

 prof. dr hab. Janusz Misiewicz
emerytowany profesor zwyczajny

Urodzony 29 sierpnia 1944 r. w Lublinie. Absolwent filologii polskiej na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (1966). Po ukończeniu studiów pracował jako asystent w Katedrze Filozofii Akademii Medycznej, a od 1969 r. związał się zawodowo z Zakładem Teorii Literatury Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, na którym przeszedł wszystkie szczeble swej akademickiej kariery. W 1974 r. uzyskał stopień doktora, w 1988 r. stopień doktora habilitowanego, a w 1999 r. tytuł profesora nauk humanistycznych. W latach 2011-2015 pełnił funkcję kierownika Zakładu Teorii Literatury.
Za swą działalność naukową, organizacyjną i dydaktyczną był wielokrotnie nagradzany między innymi Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski (1976) i Złotym Krzyżem Zasługi (1989).

Odszedł ceniony nauczyciel akademicki, kolega i wychowawca młodzieży.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w dniu 23 października 2015 r. na cmentarzu przy ulicy Lipowej o godzinie 15.00.


 Z przykrością informujemy, że 19 października 2015 r. zmarł prof. dr hab. Janusz Misiewicz, długoletni pracownik Instytutu Filologii Polskiej i kierownik Zakładu Teorii Literatury.

Profesor Janusz Misiewicz zajmował się problematyką estetyki literackiej, szczególnie w kontekście fenomenologii Romana Ingardena, był wybitnym i cenionym znawcą teatru i dramatu, opiekunem naukowym, promotorem rozpraw doktorskich. Ostatnią pracą Profesora była książka Ciało czasu. Esej o teatrze.

Ze smutkiem żegnamy wybitnego badacza, zasłużonego dydaktyka, wychowawcę wielu pokoleń studentów i skromnego człowieka.

Nabożeństwo żałobne zostanie odprawione w kaplicy cmentarnej przy ul. Lipowej 
23 października 2015 roku o godz. 15. Następnie ciało Zmarłego zostanie złożone do grobu.

Dyrekcja, Pracownicy i Studenci Instytutu Filologii Polskiej

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    22 października 2015