Zmarł dr Marek Dziuba

Z bólem zawiadamiamy, że 28.04. 2021 po długiej chorobie odszedł dr Marek Dziuba. Był pracownikiem Germanistyki UMCS w latach 1981-2015. Studia germanistyczne ukończył na Uniwersytecie Humboldtów w Berlinie, doktorat „Der historische dokumentarische Roman in der Gegenwartsliteratur der BRD” obronił w 1991 na UAM w Poznaniu. Uczestniczył w wielu konferencjach naukowych, opublikował szereg artykułów na temat twórczości autorów niemieckojęzycznych dwudziestego wieku. Wielokrotnie był przewodniczącym lub członkiem komisji wstępnej na studia. Pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu Germanistyki. Prowadził zajęcia na wszystkich latach studiów, były to przede wszystkim zajęcia translatorskie, zajęcia z historii literatury niemieckiej, przede wszystkim współczesnej, seminaria magisterskie i licencjackie, ale także zajęcia praktycznej nauki języka niemieckiego. Był także opiekunem roku, recenzentem wielu prac licencjackich i magisterskich.

Był bardzo cenionym tłumaczem tekstów prawniczych.

Dr Dziuba był bardzo dobrym i lubianym dydaktykiem, zawsze otrzymywał bardzo wysokie oceny w ankietach studenckich.

Tęsknimy za Tobą! Spoczywaj w pokoju kochany Marku!

Msza święta pogrzebowa odbędzie się w piątek 07.05. 2021 o godz. 9 na cmentarzu przy ul. Lipowej w kaplicy ekumenicznej od strony ulicy Białej.

    Aktualności

    Data dodania
    6 maja 2021