Zmarł dr hab. Piotr Otto Scholz, prof. nadzw.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 9 września 2016 r. zmarł

dr hab. Piotr Otto Scholz, prof. nadzw.

Urodzony 9 września 1943 r. w Bielsku-Białej. W 1997 r. otrzymał stopień doktora habilitowanego na Uniwersytecie Leopolda Franzena w Innsbrucku. Z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie związany zawodowo w latach 2003-2014. Pełnił funkcję Kierownika Zakładu Porównawczej Historii Sztuki w Instytucie Kulturoznawstwa na Wydziale Humanistycznym UMCS.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 15 września 2016 r. w Schlangenbad.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    16 września 2016