Zgłoszenia na konferencję "Filozoficzne aspekty literatury"

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Filozoficzne aspekty literatury", która odbędzie się 25 października 2019 roku w Lublinie. Wydarzenie realizowane jest z inicjatywy Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL oraz Instytutu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie.

Konferencja "Filozoficzne aspekty literatury" pozwoli rzucić nowe światło na metafizyczność w literaturze, filozoficzność dzieła objawiającego sacrum czy wizje historiozoficzne, a tym samym przyczyni się do ich lepszego zrozumienia. Uczestnicy będą mieli okazję do filozoficznej refleksji nad literaturą, „prawdziwością” dzieła literackiego oraz do poznania możliwości i ograniczeń filozofii i literatury w dochodzeniu do prawdy. Ponadto będzie to dobra sposobność do filozoficznej interpretacji i wartościowania działa literackiego. Udział w Wydarzeniu umożliwia wymianę poglądów i doświadczeń naukowych w gronie osób reprezentujących takie dziedziny nauki jak literaturoznawstwo i nauki pokrewne oraz filozofia.

Do udziału zapraszamy studentów, doktorantów i pracowników naukowych, badaczy literatury, kultury, filozofii, a także przedstawicieli innych dziedzin, którzy chcieliby zaprezentować własne rozpoznania dotyczące szeroko pojmowanej obecności filozofii w obrębie literatury.  

Więcej informacji na stronach:


Autor ogłoszenia: Aleksandra Surma – specjalista ds. promocji i organizacji wydarzeń Fundacji na rzecz promocji nauki i rozwoju TYGIEL.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 września 2019