Zespół Centrum Prasowego UMCS zaprasza do współpracy

Szanowni Państwo,
w imieniu zespołu Centrum Prasowego UMCS serdecznie zapraszam wszystkich członków społeczności naszej Alma Mater do współpracy. Zachęcam, aby dzielili się Państwo informacjami na temat swojej działalności. Praca zespołu Centrum Prasowego polega m.in. na popularyzowaniu dorobku członków naszej akademickiej wspólnoty, dlatego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazywanie na adres rzecznik@umcs.lublin.pl informacji dot. osiągnięć naukowo-badawczych, otrzymanych nagród, wyróżnień, organizacji ciekawych wydarzeń i inicjatyw o charakterze zarówno naukowym, jak i charytatywnym czy ciekawych badań i projektów prowadzonych w jednostkach, które Państwo reprezentujecie.

Biuro Rzecznika Prasowego UMCS prowadzi także Bazę Ekspertów Medialnych, którą tworzą specjaliści z wydziałów oraz jednostek ogólnouczelnianych. Dzięki tworzonej i na bieżąco uaktualnianej bazie dziennikarze mają ułatwiony kontakt z ekspertami w poszczególnych, wyspecjalizowanych dziedzinach wiedzy. Owocuje to nieustannym wzrostem liczby tematów, które poruszają nasi naukowcy w mediach lokalnych i ogólnopolskich, a także publikacji powiązanych z Uczelnią. Serdecznie zachęcam Państwa do zgłaszania swojego udziału, a tym samym tworzenia BEM UMCS.

Zapraszam także do publikacji tekstów w naszym akademickim czasopiśmie „Wiadomości Uniwersyteckie”, które przeszło znaczącą metamorfozę. Od jesieni 2019 r. gazeta ukazuje się w zmienionej, kolorowej i nowoczesnej szacie graficznej. Struktura periodyku również poddana została modyfikacji. Zmiany wprowadzono z myślą o tym, aby „Wiadomości Uniwersyteckie” w sposób przystępny oraz interesujący pokazywały potencjał badawczy oraz dydaktyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zespół redakcyjny pragnie zatem szczególnie zachęcić pracowników UMCS-u do nadsyłania tekstów popularnonaukowych, publicystycznych oraz reportaży, które będą wspaniałym wzbogaceniem i urozmaiceniem naszego czasopisma. Szczegółowe informacje, wytyczne oraz formularze do przesyłania artykułów można znaleźć na stronie internetowej.

Z „Wiadomościami Uniwersyteckimi” powiązana jest kolejna inicjatywa, czyli cykl podcastów o nazwie „Głos nauki”. Podcasty są publikacjami w formie dźwiękowej dostępnymi za pośrednictwem platform i aplikacji pozwalających na ich odsłuchiwanie w dowolnym momencie. Są nowym trendem w komunikacji, cieszą się popularnością i docierają do szerokiego grona odbiorców. Stanowią nowoczesny, atrakcyjny i jednocześnie przystępny sposób dzielenia się ekspercką wiedzą oraz doświadczeniem z różnych dziedzin. W poszczególnych odcinkach „Głosu nauki” prezentowane są ciekawe zagadnienia związane z zakresem badań naszych pracowników naukowych, doktorantów i studentów. Misją cyklu jest przede wszystkim poszerzanie horyzontów poznawczych odbiorców oraz popularyzacja wiedzy, a pośrednio również osiągnięć i sukcesów badawczych naszych naukowców i studentów nie tylko w ramach społeczności UMCS-u, ale także poza nią. Pierwsze odcinki można znaleźć i odsłuchać na stronie Uczelni oraz w aplikacjach mobilnych Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Castbox i Podcast Addict. Osoby zainteresowane udziałem w tej wyjątkowej inicjatywie mogą zgłaszać się za pośrednictwem formularza lub za pośrednictwem maila: promocjanauki@poczta.umcs.lublin.pl

Szanowni Państwo,
zapraszam do wspólnego budowania i utrwalania pozytywnego wizerunku UMCS-u jako miejsca z potencjałem naukowym, dydaktycznym, kulturalnym oraz sportowym, gromadzącym społeczność, która pragnie się dzielić z innymi tym, co najlepsze i najpiękniejsze. Pracownicy, doktoranci i studenci, którzy chcieliby podzielić się swoimi dokonaniami proszeni są o przesyłanie informacji na adres rzecznik@umcs.lublin.pl

Gorąco zachęcam do włączenia się w działania podejmowane przez zespół Centrum Prasowego UMCS. Z pewnością wpłyną one korzystnie na jakość przekazywanych informacji oraz wzmocnią promocję i prestiż naszej Uczelni.

 

Z wyrazami szacunku
Aneta Adamska
Rzecznik Prasowy UMCS

    Aktualności

    Data dodania
    10 grudnia 2020