Zarządzenia Rektora

Szanowni Państwo, zapraszam do zapoznania się z Zarządzeniami Rektora.

  • ZARZĄDZENIE Nr 35/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w czasie epidemii COVID-19

https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125630-zr-nr-35-2020-zarzadzenie-covid-funkcjonowanie-uniwersytetu-11-05-2020-spj.pdf

  •  ZARZĄDZENIE Nr 34/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie trybu przeprowadzania oraz organizacji zaliczeń końcowych i egzaminów w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020:

 https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125415-zr-nr-34-2020-egzaminy-zaliczenia-koncowe-covid-ostateczna-1-11-05-2020.pdf

  •  ZARZĄDZENIE Nr 33/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 8 maja 2020 r. w sprawie przeprowadzania egzaminów dyplomowych z wykorzystaniem technologii informatycznych w związku z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się wirusa SARS–COV-2 wśród członków społeczności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublini

 https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0511/125126-zr-nr-33-2020-projekt-procedura-dyplomowania-covid-04052020.pdf

  • ZARZĄDZENIE Nr 32/2020 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 6 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 12/2018 Rektora UMCS z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia harmonogramu czynności związanych z rozliczeniem i organizacją zajęć dydaktycznych w systemie USOS na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich oraz studiach doktoranckich

 https://phavi.umcs.pl/at/attachments/2020/0507/083033-zr-nr-32-2020-zm-12-2018-usos.pdf

    Aktualności

    Data dodania
    18 maja 2020