Zaproszenie na sesję naukową "Święty Antoni. Patron Lublina"

W imieniu organizatorów: Zakładu Kultury Polskiej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS, Wydziału Humanistycznego UMCS, Muzeum Lubelskiego oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Lublinie serdecznie zapraszamy na sesję naukową pt. "Święty Antoni. Patron Lublina".

13 czerwca 2017 r., Trybunał Koronny (Lublin, Rynek 1), początek godz. 10.00.

Postać Świętego Antoniego od wieków strzeże miasta, wysłuchuje próśb zanoszonych przez jego mieszkańców, patronuje różnym przedsięwzięciom podejmowanym w mieście, kieruje sercem i umysłem Radnych Miasta Lublina. Święty Antoni jest patronem zwyczajowym, usankcjonowanym jedynie tradycją. Organizatorom Sesji przyświeca szczytny cel - chcą nie tylko przybliżyć sylwetkę Patrona Miasta, uświadomić wyjątkowość i wielkość Świętego, ale przede wszystkim zainicjować podjęcie działań zmierzających do nadania mocy prawnej wielowiekowej tradycji.

Do obrad zostali zaproszeni przedstawiciele środowisk naukowych (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Wyższa Szkoła Społeczno-Przyrodnicza im. Wincentego Pola w Lublinie), jak i religijnych miasta (Klasztor OO. Bernardynów w Lublinie, Parafia rzymsko-katolicka pw. Nawrócenia Świętego Pawła w Lublinie).

Sesja została objęta Honorowym Patronatem przez Prezydenta Miasta Lublina dra Krzysztofa Żuka oraz Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej prof. dra hab. Stanisława Michałowskiego. Wydarzenie zostało przygotowane przy wsparciu Miasta Lublin w ramach obchodów Jubileuszu 700-lecia lokacji miasta.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    12 czerwca 2017