Zaproszenie na otwarcie wystawy archeologicznej (Muzeum UMCS)

Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy poświęconej badaniom archeologicznym w Puławach-Włostowicach, które prowadzone były przez Katedrę Archeologii UMCS w 2 poł. XX wieku oraz realizowanemu obecnie w Instytucie Archeologii UMCS projektowi naukowemu z grantu Narodowego Instytutu Dziedzictwa, finansowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

PUŁAWY-WŁOSTOWICE
Wielokulturowe stanowisko z zachodniej Lubelszczyzny

16 listopada 2018 roku
godz. 12.00
Muzeum UMCS
(gmach Biblioteki Głównej UMCS, ul. I. Radziszewskiego 11)

Wystawa dostępna będzie do stycznia 2019 roku.


Od pierwszych badań archeologicznych na stanowisku archeologicznym w Puławach-Włostowicach minęło 45 lat. Odkryte tam wielokulturowe materiały (od paleolitu po wczesne średniowiecze), pomimo kluczowej roli dla rekonstrukcji procesów osadniczych na Lubelszczyźnie, nie doczekały się pełnej dokumentacji oraz opracowania naukowego.

Wystawa prezentująca m.in. ceramikę, wyroby z metali i kości oraz archiwalne zdjęcia z wykopalisk powstała w ramach promocji projektu naukowego NID. Celem projektu jest opracowanie naukowe wszystkich materiałów zabytkowych odkrytych na stanowisku nr 3-4 w Puławach-Włostowicach w latach 1973-1974, 1977, 1988, 1996 i 2012. Na potrzeby przedsięwzięcia stworzono interdyscyplinarny zespół badawczy, którego zadaniem jest zadokumentowanie i opracowanie zachowanych do dnia dzisiejszego zabytków i próbek,  z wykorzystaniem analiz specjalistycznych bazujących na osiągnięciach różnych dziedzin nauki.

Będzie to druga ekspozycja poświęcona odkryciom z Puław-Włostowic. Pierwsza, zatytułowana "Cmentarzysko kultury wenedzkiej (II/III w.) w Puławach-Włostowicach (zabytki z badań 1973 r.)" prezentowana była w holu Biblioteki Głównej UMCS w Lublinie od dnia 17 października 1973 r.

 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    13 listopada 2018