Zaproszenie na obrady konferencji "Praca ludzka"

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie i Instytut Filologii Polskiej UMCS wspólnie z Polską Akademią Umiejętności w Krakowie zapraszają na konferencję naukową dedykowaną pamięci Andrzeja Bączkowskiego

„Praca ludzka”
29 września – 1 października 2016 r.
Sala obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
Lublin, Plac Marii-Curie-Skłodowskiej 4a

Wydarzenie zostało objęte patronatem JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego.

Program konferencji znajduje się w załączniku do artykułu w pliku pdf.


Konferencja będzie miała charakter interdyscyplinarny, ogólnopolski. W zamierzeniu organizatorów wystąpienia polityków, naukowców i działaczy społecznych mają objąć refleksją problem pracy z różnych perspektyw: politologicznej socjologicznej, prawnej, ekonomicznej (dzień pierwszy), humanistycznej i filozoficznej (dzień drugi). Zaprosiliśmy także (dzień trzeci) osoby i instytucje prowadzące praktyczną działalność związaną z zatrudnieniem bezrobotnych i organizowaniem różnych form alternatywnej działalności społecznej. 

Przewidujemy po zakończeniu obrad w dniu 1 października powołanie specjalnej komisji PAU, by kontynuować analizy i badania zmieniającej się filozofii i praktyki pracy w Polsce. Pragniemy problematyką pracy zainteresować wszystkich, którzy dostrzegają paradoksy i wyzwania współczesnego rynku pracy i gotowi są uczestniczyć w negocjowaniu zarówno ekonomicznego, jak humanistycznego sensu nowych form organizacji pracy.

W imieniu organizatorów:
Prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
członek czynny PAU, przewodniczący komitetu organizacyjnego

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    26 września 2016