Zaproszenie na obrady konferencji "Kobieta niepoznana"

Zakład Historii Polski Średniowiecznej i Dziejów Gospodarczych Instytutu Historii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie zaprasza na obrady konferencji naukowej

"Kobieta niepoznana - od starożytności po czasy współczesne"

22-23 września 2016 r.
Wydział Humanistyczny UMCS
Lublin, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a

Celem konferencji jest wskazanie i omówienie pomijanych bądź marginalizowanych w dyskursie historycznym kategorii oraz sfer aktywności kobiet, począwszy od starożytności po czasy współczesne. Ma ona udzielić odpowiedzi na pytanie, czy nieobecność reprezentantek pewnych warstw, środowisk, grup etnicznych, zawodowych, społecznych itp. wynika z niedostatku źródeł, czy może braku zainteresowania samych uczonych, którzy uznawali je za mało pasjonujący obiekt dociekań naukowych. Istotne będzie zwłaszcza porównanie ustaleń poczynionych przez badaczy w różnych częściach Europy. Organizatorzy mają nadzieję, że spotkanie będzie stanowić nie tylko podsumowanie dotychczasowych osiągnięć badań historyków, archeologów czy antropologów, ale pozwoli przede wszystkim dostrzec nowe możliwości i perspektywy badawcze.

Szczegółowy program konferencji wraz z informacjami o miejscu obrad poszczególnych sekcji dostępny jest w załącznikach - w wersji PDF lub formacie jpg.

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    16 września 2016