Zaproszenie na konferencję "Kultura ma znaczenie" (WFiS)

W imieniu organizatorów informujemy o ogólnopolskiej konferencji naukowej "Kultura ma znaczenie vol. 1 - Kultura współczesna: teorie i praktyki", która odbędzie się w dniach 20-22 listopada 2018 roku na Wydziale Filozofii i Socjologii UMCS w Lublinie.

Zaproszenie do udziału w konferencji skierowane jest do socjologów, filozofów, kulturoznawców, antropologów, literaturoznawców oraz przedstawicieli innych dyscyplin humanistycznych i społecznych, a także "praktyków" kultury, osób bezpośrednio zaangażowanych w jej tworzenie i animację, dla których ważny wydaje się problem kondycji współczesnej kultury.

Termin nadsyłania zgłoszeń - 10 września 2018 roku.

Pełna treść zaproszenia i ważne informacje dotyczące zasad uczestnictwa, opłat, druku pokonferencyjnego oraz kontakt do organizatora znajdują się na stronie Wydziału Filozofii i Socjologii UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 lipca 2018