Zaproszenie na Jubileusz Profesora Henryka Gmiterka

Dyrekcja Instytutu Historii UMCS oraz Komitet Organizacyjny

zapraszają na uroczystość

wręczenia Księgi Jubileuszowej

PROF. DR. HAB. HENRYKOWI GMITERKOWI

z okazji 45-lecia Jego pracy zawodowej


Uroczystość odbędzie się 16 listopada 2018 roku o godz. 15.00
w Sali Obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
(Lublin, pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4a)

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    16 listopada 2018