Zaproszenie do projektu „Polski wiek XX. Nowe perspektywy”

Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego zaprasza do współpracy uczonych, zainteresowanych przygotowaniem nowych prac poświęconych polskiemu doświadczeniu konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku.

Z ogłoszenia na stronie Ośrodka:
"Chcemy zachęcić polskich badaczy reprezentujących różne dyscypliny do refleksji nad fundamentalnymi zagadnieniami dwudziestowiecznej historii Polski. W ramach półtorarocznego projektu powstaną nowe prace, podejmujące różne tematy: pomijane lub niedostatecznie uwzględnione w dotychczasowych badaniach, niekiedy trudne i kontrowersyjne, często wymagające syntetycznego, porównawczego lub problemowego podejścia. Książki zostaną następnie wydane nakładem Ośrodka.

Projekt ma na celu zainspirowanie nowych badań i prezentację ich wyników w atrakcyjnej formie. Chcemy umożliwić polskim naukowcom realizację ambitnych pomysłów, odkładanych często na później ze względu na konieczność przeprowadzenia szerokiej kwerendy, zgromadzenia i zapoznania się z literaturą lub wykonania pogłębionych analiz. Zależy nam na książkach nie tylko rzetelnie udokumentowanych, stawiających nowe pytania i proponujących oryginalne interpretacje, lecz także dobrze napisanych, zdolnych zwrócić uwagę szerokiego grona odbiorców. Chcielibyśmy ponadto, aby głos polskiej humanistyki był obecny w światowej dyskusji o historii XX wieku. Dlatego planujemy przekład najlepszych prac na język angielski i ich wydanie za granicą.

Do udziału w projekcie zapraszamy przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych co najmniej ze stopniem naukowym doktora (postdoc). Uwzględnimy także aplikacje kandydatów będących na zaawansowanym etapie prac nad rozprawą doktorską".

Szczegółowe informacje, w tym propozycje obszarów badaczych, zasady dokonywania zgłoszeń i uczestnictwa, znajdują się na stronie: https://obnt.pl/pl/aktualnosci/polski-wiek-xx-nowe-perspektywy-projekt-badawczo-wydawniczy/


Ośrodek Badań nad Totalitaryzmami im. Witolda Pileckiego, polska państwowa instytucja kultury podległa Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego, służy interdyscyplinarnej refleksji nad polskim doświadczeniem konfrontacji z dwoma totalitaryzmami w XX wieku. Ośrodek został powołany do życia wiosną 2016 roku. Jego zadaniem jest włączanie polskich doświadczeń historycznych w pamięć świata i budowanie pomostu między nauką a kulturą. 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    11 grudnia 2017