Zapowiedź konkursu NCN na polsko-litewskie projekty badawcze

Narodowe Centrum Nauki przygotowuje się do ogłoszenia konkursu na polsko-litewskie projekty badawcze w ramach nowego przedsięwzięcia - DAINA. O środki finansowe będą mogły ubiegać się zespoły polsko-litewskie we wszystkich dyscyplinach naukowych realizujące badania podstawowe.

Konkurs zostanie ogłoszony 15 września 2017 r. z terminem składania wniosków do 15 grudnia 2017 r. Ogłoszenie wyników planowane jest na czerwiec 2018 r.

Wnioskodawca polski składa wspólny polsko-litewski wniosek (jako załącznik do wniosku wysyłanego w formie elektronicznej za pośrednictwem systemu OSF) w imieniu polskiego i litewskiego zespołu badawczego. Dodatkowo, wnioskodawca litewski składa za pośrednictwem elektronicznego systemu składania wniosków LMT (Lietuvos mokslo taryba Litewska Rada ds. Nauki) komplet dokumentów wymaganych przez LMT.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie NCN.


Biuro ds. Badań Naukowych:
e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl
Beata Herbaczyńska-Stankevič, Paweł Mazurek 
Pokój 1303, tel. 81 537 51 22
Joanna Górka, Monika Kwiecień
Pokój 1302, tel. 81 537 51 16

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    4 sierpnia 2017