Zaproszenie na konferencję "Dydaktyk, badacz, ekspert (…) "

Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS oraz lubelskie koło Polskiego Towarzystwa Neofilologicznego zapraszają na konferencję "Dydaktyk, badacz, ekspert… Role i kompetencje nauczyciela języka specjalistycznego we współczesnej glottodydaktyce".

Konferencja odbędzie się w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie w dniach 19-20 listopada 2018 roku.

Program, abstrakty i szczegółowe informacje o konferencji dostępne są na stronie LSP Conference 2018.

    Aktualności

    Data dodania
    16 listopada 2018