Zapisy na Absolutoria UMCS 2019 przedłużone do 10 maja!

Władze Uczelni oraz Fundacja Absolwentów UMCS zapraszają studentów ostatnich roczników studiów do udziału w uroczystościach absolutoryjnych, które odbędą się w czerwcu 2019 roku.

Z uwagi na liczne prośby studentów zapisy na Absolutoria UMCS 2019 zostały przedłużone do 10 maja 2019 r. (piątek).

Wzorem lat ubiegłych zapisy na uroczystości absolutoryjne odbywają się:
u Starostów poszczególnych lat i kierunków studiów
w pubie Rock Bar (ul. I. Radziszewskiego 17)

Terminarz dyżurów koordynatora z ramienia Fundacji Absolwentów UMCS w pubie studenckim Rock Bar (ul. I. Radziszewskiego 17):
24.04.2019. godz. 14.00-16.00
25.04.2019, godz. 14.00-16.00
26.04.2019, godz. 13.00-16.00
29.04.2019, godz. 13.00-16.00
30.04.2019, godz. 13.00-16.00
6.05.2019, godz. 13.00-16.00
8.05.2019, godz. 12.00-16.00
9.05.2019, godz. 12.00-16.00
10.05.2019, godz. 12.00-16.00

Masz pytania dotyczące Absolutoriów?
Napisz do nas: absolutoria2019@faumcs.pl

ABSOLUTORIA dają studentom możliwość przeżycia symbolicznego i na długo zapadającego w pamięć momentu ukończenia nauki w UMCS. Uroczystości odbywają się w aulach uniwersyteckich, podczas których ubrani w togi i birety studenci kończący swą edukację, żegnają się z Władzami Uczelni, wykładowcami oraz kolegami i koleżankami ze studiów. Udział w wydarzeniu biorą także zaproszeni przez uczestników goście, rodziny i znajomi. W trakcie Absolutoriów najlepsi studenci z poszczególnych wydziałów zostają wyróżnieni przez Władze Dziekańskie. Uroczystości mają podniosły nastrój, towarzyszą im chwile radości i wzruszeń. Dzięki nim zakończenie studiów w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej nie ogranicza się tylko do obrony pracy licencjackiej, czy magisterskiej i odebrania dyplomu z dziekanatu.

W uroczystościach mogą wziąć udział studenci ostatnich lat studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich kierunków prowadzonych w UMCS – zarówno osoby, które już ukończyły studia, jak i studenci ostatniego roku studiów niezależnie, czy zostały im jeszcze jakieś egzaminy lub obrona pracy.

Koszt udziału w Absolutoriach wynosi 60 zł.

✯ Miejsce i terminy uroczystości (terminy zostały uzgodnione i zaakceptowane przez Władze Uczelni):

 • Aula „Duża” Wydziału Humanistycznego 

15.06.2019, godz. 11:00 – Wydział Humanistyczny

 • Aula Uniwersytecka Wydziału Prawa i Administracji

21.06.2019, godz. 12:00 – Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej
21.06.2019, godz. 12:00 – Wydział Biologii i Biotechnologii

21.06.2019, godz. 16:00 – Wydział Chemii
21.06.2019, godz. 16:00 – Wydział Matematyki, Fizyki i Informatyki
21.06.2019, godz. 16:00 – Wydział Filozofii i Socjologii

22.06.2019, godz. 11:00 – Wydział Pedagogiki i Psychologii
22.06.2019, godz. 11:00 – Wydział Artystyczny

28.06.2019, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji
oraz
29.06.2019, godz. 11:00 – Wydział Prawa i Administracji (podział na kierunki w późniejszym terminie)

05.07.2019, godz. 11:00  – Wydział Politologii

Wszelkie pytania należy kierować na adres e-mail: absolutoria2019@faumcs.pl lub dzwoniąc pod nr tel.: 535-836-441.

Starostowie, którzy nie byli obecni na spotkaniu organizacyjnym ws. Absolutoriów, proszeni są o kontakt z koordynatorem Absolutoriów (e-mail: absolutoria2019@faumcs.pl, tel.: 535-836-441).

Szczegółowe informacje dotyczące Absolutoriów 2019 znajdują się również na stronie Fundacji Absolwentów UMCS.

Zachęcamy do obejrzenia spotu promującego Absolutoria 2019!

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  30 kwietnia 2019