Zakończenie XI edycji konkursu „Rodzinna historia”

Zakończyła się XI edycja konkursu „Rodzinna historia”, której organizatorem był Zespół Szkół Elektronicznych w Lublinie oraz Instytut Historii UMCS, Instytut Pamięci Narodowej Oddział Lublin i Muzeum Lubelskie - Oddział Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem".

Konkurs ma na celu zainteresowanie młodzieży (szkoły podstawowe, gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne) Lublina i regionu naszą najnowszą historią. Uczestnicy przygotowują prace pisemne w formie reportażu, wywiadu lub innej formy literackiej albo prezentacji multimedialnej.

Przedmiotem tegorocznej edycji były historie rodzinne opisujące prawdziwe wydarzenie z lat 1939-1989, którego uczestnikiem lub obserwatorem był ktoś z rodziny lub znajomych uczestnika konkursu.

XI edycję konkursu „Rodzinna historia” honorowym patronatem objęli:
Poseł na Sejm RP Lech Sprawka,
Lubelski Kurator Oświaty Teresa Misiuk,
Prezydent Miasta Lublin dr Krzysztof Żuk,
Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie Marcin Krzysztofik,
Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS dr hab. Robert Litwiński, prof. nadzw.

Dziekan Wydziału Humanistycznego UMCS był także fundatorem nagród dla uczestników konkursu.

    Aktualności

    Data dodania
    25 kwietnia 2018