Wyniki Konkursu Grantowego Dziekana Wydziału Humanistycznego

Dziekan Wydziału Humanistycznego w porozumieniu z Radą Wydziałową Samorządu Studentów UMCS w Lublinie przedstawia decyzję w sprawie Konkursu Grantowego Dziekana Wydziału Humanistycznego w 2016 roku (II edycja).

W załącznikach znajdują się:

 • skan decyzji Dziekana (Zał. 0)
 • lista wniosków ocenionych pozytywnie (Zał. 1)
 • lista wniosków ocenionych negatywnie - brak projektów (Zał. 2)
 • protokół z posiedzenia komisji opiniującej wnioski (Zał. 3)
 • Regulamin Konkursu (Zał. 4)
 • wzór sprawozdania (Zał. 5)

Przyznane środki należy wykorzystać do 22 lutego 2017 r.

Sprawozdania z przyznanych środków należy przedstawić w siedzibie RWSS WH (pok. 020B) do 10 marca 2017 r.

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  21 grudnia 2016