Wyniki i nowy termin Konkursu Grantowego Dziekana WH 2016

Dziekan Wydziału Humanistycznego w porozumieniu z Radą Wydziałową Samorządu Studentów UMCS w Lublinie przedstawia decyzję w sprawie Konkursu Grantowego Dziekana Wydziału Humanistycznego w roku 2016.

W dwóch skanach dokumentów, które są podstawą do otrzymania dofinansowania, znajduje się decyzja Dziekana oraz lista ocenionych wniosków.

Skan Decyzji Dziekana w Konkursie Grantowym DHW 2016 (otwiera się w nowej karcie) do pobrania w jpg
Skan Listy ocenionych wniosków w Konkursie Grantowym DHW 2016 (otwiera się w nowej karcie) do pobrania w jpg


Jednocześnie Rada Wydziałowa Samorządu Studentów wyznaczyła dodatkowy termin składania wniosków w Konkursie Grantowym Dziekana Wydziału Humanistycznego.

Wnioski o dotacje można składać do 21 marca 2016 r. w godzinach dyżurów RWSS w pokoju 020B na Wydziale Humanistycznym, Lublin, P.Marii Curie-Skłodowskiej 4a.

Godziny przyjmowania wniosków na Konkurs Grantowy Dziekana Wydziału Humanistycznego UMCS:
16 marca 2016 - środa: 12.00-12.30
17 marca 2016 - czwartek: 8.00-9.30; 12.10-12.55
18 marca 2016 - piątek: 13.00-13.30
21 marca 2016 - poniedziałek: 13.00-13.45; 18.00-19.30

Przypominamy jednocześnie o terminie sprawozdawczym dla przyznanych środków: do 15 października 2016 r.

W załącznikach opublikowano wzór wniosku i sprawozdania oraz Regulamin Konkursu.

Źródło informacji: RWSS UMCS.

    Aktualności