Wymiana osobowa z Austrią na lata 2017-2019

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Badań Naukowych i Gospodarki (BMWFW) zapraszają do podejmowania polsko-austriackiej współpracy naukowej oraz zgłaszania propozycji wspólnych tematów badawczych w ramach konkursu wymiany osobowej.

Nabór tematów badawczych potrwa do 30 września 2016 r. Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie jest przedstawienie propozycji przedsięwzięcia naukowego, w którym będą uczestniczyć naukowcy z obu państw. Finansowanie prowadzonych badań musi być zagwarantowane z innych źródeł.

W pierwszej kolejności będą wspierane projekty spełniające następujące kryteria:

 • uczestnictwo młodych naukowców w wieku do 35 roku życia;
 • istnieje perspektywa rozszerzenia współpracy na współpracę multilateralną (w tym Horyzont 2020);
 • udział w zespole badawczym kobiet po stronie austriackiej;
 • nowi partnerzy, którzy jeszcze nie brali udziału w tym programie.

Za każdy projekt odpowiedzialny jest jeden koordynator projektu w Polsce i jeden w Austrii. Muszą oni wspólnie przygotować wniosek projektu badawczego i złożyć go oddzielnie w swoich państwach.

Szczegółowe informacje o zgłaszaniu tematów i naborze wniosków znajdują się na stronie internetowej MNiSW pod adresem: http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/zaproszenie-do-zglaszania-tematow-na-wymiane-osobowa-z-austria-na-lata-2017-2019.html .


Źródło informacji i kontakt:
Biuro ds. Współpracy Międzynarodowej
Centrum Badań Naukowych i Współpracy Międzynarodowej UMCS
tel. 81 537 54 58
e-mail:magdalena.pokrzycka@umcs.pl; marlena.wosiak@umcs.pl;olga.pliszczynska@umcs.pl

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  24 maja 2016