Wykłady ogólnouniwersyteckie - zapisy od 29 września

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza pięćdziesiątą drugą edycję Uniwersyteckich Wykładów Otwartych.

Zapisy na wykłady ogólnouniwersyteckie w semestrze zimowym 2017/2018 rozpoczną się 29 września 2017 roku o godzinie 8.00.

Biuro ds. Kształcenia UMCS informuje, że studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. W każdym semestrze należy dokonać wyboru innego wykładu ogólnouniwersyteckiego. Raz wybrany i zrealizowany przedmiot nie może być wybrany ponownie na tym samym kierunku lub, w przypadku odbywania studiów na dwóch lub więcej kierunkach, na innym kierunku studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Link do zapisów w systemie USOSweb

Wykłady ogólnouniwersyteckie - studia stacjonarne (wykaz tematów)

Wykłady ogólnouniwersyteckie - studia niestacjonarne (wykaz tematów)

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 września 2017