Wykład otwarty w Zakładzie Językoznawstwa Kognitywnego

Zakład Językoznawstwa Kognitywnego Instytutu Anglistyki UMCS zaprasza na wykład otwarty mgr. Mateusza Sarneckiego z Instytutu Anglistyki Uniwersytetu Warszawskiego

Speak about or speak of?
Topic marker variation in English communication verbs

5 lutego 2016 roku
godz. 12.00
sala 501
Instytut Anglistyki UMCS
Lublin, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4a

    Aktualności