Wykład nt. osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii

Instytut Archeologii UMCS zaprasza na wykład

mgr Marty Stasiak-Cyran
z Muzeum Lubelskiego

"Badania osady z okresu rzymskiego w Nieszawie Kolonii, pow. Opole Lubelskie"

19 grudnia 2016 r.
godz. 15.30
sala nr 09 w Instytucie Archeologii UMCS
(niski parter "Starej Humanistyki")
Lublin, Plac M. Curie-Skłodowskiej 4

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    14 grudnia 2016