Wybory do Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa

WYDZIAŁOWA KOMISJA WYBORCZA

informuje

NAUCZYCIELI AKADEMICKICH
nieposiadających tytułu naukowego profesora
lub stopnia doktora habilitowanego,
którzy złożyli oświadczenie o wyborze dyscypliny wiodącej: nauki o kulturze i religii

że

wybory przedstawiciela (do 2 osób)
z grupy nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora
lub stopnia doktora habilitowanego

do Rady Naukowej Instytutu Kulturoznawstwa

odbędą się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 14.30
w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego

    Aktualności

    Data dodania
    21 czerwca 2019