Wręczono Medale Komisji Edukacji Narodowej

W dniu 16 grudnia 2016 r. w sali Senatu UMCS w obecności JM Rektora UMCS prof. dr. hab. Stanisława Michałowskiego, Prorektor UMCS prof. dr hab. Urszuli Bobryk oraz Lubelskiego Kuratora Oświaty Pani Teresy Misiuk odbyła się uroczystość wręczenia pracownikom Uczelni Medali Komisji Edukacji Narodowej przyznanych decyzją Ministra Edukacji Narodowej za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania. Wyróżnionych zostało 57 pracowników, a podczas uroczystości medale odebrało 39 osób, wśród których znaleźli się obecni i emerytowani pracownicy Wydziału Humanistycznego:

•  dr hab. Mariusz Ausz
•  mgr Maria Bąk
•  dr Radosław Bomba
•  dr Monika Janicka
•  dr hab. Wanda Kozak-Zychman
•  dr hab. Krzysztof Latawiec
•  dr hab. Dariusz Tarasiuk
•  dr hab. Joanna Tarkowska, prof. nadzw.
•  dr Marta Wysocka

Nagrodzonym pracownikom gratulujemy!

Fot. Katarzyna Kozielewicz

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    16 grudnia 2016