Wiosenne prezentacje. Sympozjum doktoranckie na temat: Literatura i okolice – „miejsca wspólne”.

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy na XIII spotkanie z cyklu Wiosenne prezentacje. Sympozjum doktoranckie na temat: Literatura i okolice – „miejsca wspólne”, które odbędzie się 9 czerwca br. o godz. 11.30 na platformie MS Teams:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3aRLbBZ4TuUgitnRj6zTA349hkQzJ_pWa01hbe1PJGMcg1%40thread.tacv2/1622281955521?context=%7b%22Tid%22%3a%2280dbd34a-9b20-490b-ac49-035af103ab2b%22%2c%22Oid%22%3a%22cf9647cc-7a7f-4444-83ae-5151e2ce3e0c%22%7d

W tegorocznym sympozjum wezmą udział Doktoranci Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego: mgr Elwira Michalska, mgr Jekatierina Mielniczuk, mgr Emil Chról. Ponadto w programie gościnne wystąpienia prof. Luby Jurgenson oraz prof. Aleksandra Miedwiediewa (szczegółowy program sympozjum w załączniku).

Zapraszamy!
Maria Cymborska-Leboda oraz Zespół

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2021