Wczesnośredniowieczne ośrodki centralne (...) - konferencja

Międzyuczelniane Naukowe Centrum Badawcze „Filioque”, afiliowane przy Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Instytut Archeologii UMCS, Instytut Archeologii Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Muzeum Zamojskie w Zamościu zapraszają na międzynarodową konferencję naukową

„Przeminęło z wiatrem?
Wczesnośredniowieczne ośrodki centralne na dzisiejszych obszarach peryferyjnych. Między nauką, ochroną i rewitalizacją”

Zamość, 20-22 września 2017 r.

Konferencji towarzyszyć będzie otwarcie wystawy w Muzeum Zamojskim
"Czerwień – gród między Wschodem a Zachodem.
Skarby Grodów Czerwieńskich"

Szczegółowy program wydarzenia dostępny jest w załączniku.

    Aktualności

    Data dodania
    19 września 2017