Warsztaty z przygotowywania wniosków o finansowanie projektów badawczych NCN

Biuro ds. Badań naukowych UMCS informuje o organizowanych w Krakowie przez Narodowe Centrum Nauki warsztatach poświęconych przygotowywaniu wniosków o finansowanie projektów badawczych.

NCN ogłasza nabór osób chętnych do wzięcia udziału w warsztatach z następujących zagadnień:

 • zasady pisania wniosków o finansowanie projektów badawczych,
 • cykl życia wniosku (od pomysłu do podpisania umowy o dofinansowanie),
 • przygotowywanie części merytorycznej wniosku,
 • projektowanie kosztorysów,
 • zasady oceny wniosków w systemie peer review,
 • analiza dokumentów konkursowych i wymagań formalnych.

Oferta skierowana jest do osób prowadzących badania naukowe, które spełniają wszystkie poniższe kryteria:

 • nie kierują i nie kierowały projektem badawczym finansowanym przez MNiSW (w tym KBN) lub NCN,
 • w ciągu ostatnich 5 lat (w naukach ścisłych i technicznych oraz naukach o życiu) lub 10 lat (w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce) opublikowały co najmniej dwie prace o zasięgu międzynarodowym.
Szkolenia prowadzone będą przez koordynatorów dyscyplin NCN i odbędą się w siedzibie instytucji w Krakowie (uwaga: NCN nie zapewnia noclegów ani nie zwraca kosztów podróży).

Planowane terminy warsztatów:

 • 29-30 września 2016
 • 29-30 listopada 2016
 • 1-2 grudnia 2016
 • 1-2 lutego 2017
 • 1-2 marca 2017
 • 1-2 czerwca 2017

Formularz zgłoszeniowy oraz inne informacje dostępne są na stronie NCN pod adresem: https://ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-08-18-warsztaty-dla-wnioskodawcow.


Źródło informacji:

Biuro ds. Badań Naukowych UMCS: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek; pokój 1208  (Rektorat); tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  26 sierpnia 2016