V edycja Konferencji Studentów Portugalistyki - zgłoszenia

Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie

serdecznie zaprasza do wzięcia udziału w
V Konferencji Studentów Portugalistyki

"Język i kultura portugalska poprzez stulecia"

Lublin, 15-16 grudnia 2016 r.

Zaproszenie skierowane jest do studentów i tegorocznych absolwentów ośrodków uniwersyteckich, gdzie prowadzone są zajęcia z języka portugalskiego oraz literatury i kultury luzofońskiej.

Tematyka referatów: literatura, historia, językoznawstwo i kultura Portugalii oraz krajów luzofońskich. Akceptowane będą również prezentacje multimedialne.

Zgłoszenia należy nadsyłać do 25 listopada 2016 r., pocztą elektroniczną, na adres: clp.lublin.polonia@gmail.com. Prezentacje multimedialne, w celu sprawdzenia poprawności ich odczytu, powinny być przesłane do 12 grudnia 2016 r.

Liczba miejsc jest ograniczona do 20 osób. Zakwaterowanie oraz wyżywienie (śniadanie i obiad) zapewnione i finansowane przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões.

Streszczenie referatu/prezentacji (do 300 słów) powinno być umieszczone w formularzu zgłoszeniowym (wzór formularza znajduje się w załączniku), zarówno w wersji polskiej jak i portugalskiej. Prezentacja referatów podczas konferencji odbywać się będzie w języku portugalskim.

Najlepsze referaty zostaną opublikowane w czasopiśmie studentów języka portugalskiego UMCS "ÁGUA VAI – Revista Portuguesa de Cultura".

Konferencja organizowana jest przez Centrum Języka Portugalskiego/Camões w Lublinie oraz Zakład Studiów Portugalistycznych Instytutu Filologii Romańskiej UMCS.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    8 września 2016