Uwaga: Wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów!

"Studenci Wydziału Humanistycznego UMCS!

W związku ze zwolnieniem się 5 miejsc w Radzie Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Humanistycznego UMCS ogłasza wybory uzupełniające, które odbędą się 17.11.2016 r. w godzinach 10:00-14:00.

Jeżeli chcesz dołączyć do naszego zespołu i działać jako przedstawiciel wydziałowej społeczności studenckiej na forum uczelnianym i nie tylko - nie zwlekaj! Zgłoś się!

Aby wziąć udział w wyborach jako kandydat na wolne miejsce, wystarczy wypełnić oświadczenie i zebrać 15 podpisów studentów z naszego Wydziału popierających Waszą kandydaturę. Listy poparcia wraz z oświadczeniami należy dostarczyć do siedziby Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS (pokój 020B) do 14.11.2016 r.

Zachęcamy do udziału i życzymy powodzenia!"
Rada Wydziałowa Samorządu Studentów WH UMCS

Zamieszczamy treść uchwały z kalendarzem wyborczym, w tym terminami dyżurów Wydziałowej Komisji Wyborczej, w czasie których można dostarczać oświadczenia z listą poparcia.
Wzór oświadczenia kandydata i listy popracia znajduje się w załączniku.


 

 


 Lublin, 19 października 2016

 UCHWAŁA
KALENDARZ WYBORCZY

Wybory do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów
Wydziału Humanistycznego UMCS w Lublinie

§1

Na podstawie art. 135 pkt.1 Regulaminu Samorządu Studentów UMCS w Lublinie, Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Humanistycznego UMCS uchwala kalendarz wyborczy na wybory uzupełniające do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału Humanistycznego UMCS.

§2

1. Wybory do Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału  Humanistycznego  UMCS odbędą się w dniu  17.11.2016 roku w godzinach 10:00 – 14:00 w budynku Wydziału Humanistycznego UMCS, na parterze w małej szatni naprzeciwko portierni.

2. W wyborach do  Rady Wydziałowej Samorządu Studentów Wydziału  Humanistycznego UMCS do obsadzenia będzie 5 miejsc.

3. Zgodę na kandydowanie wraz z listą co najmniej 15 studentów popierających kandydaturę należy zgłosić do dnia 14.11.2016 roku w godzinach dyżurów Wydziałowej Komisji Wyborczej. Dyżury będą odbywać się w dniach 8–14.11.2016 roku w siedzibie Samorządu Wydziału Humanistycznego według następujących terminów:

4.11.2016 r.  (piątek): 10:45-11:45
7.11.2016 r.  (poniedziałek): 9:40-10:40
8.11.2016 r. (wtorek): 12:30-13:30
10.11.2016 r.  (czwartek): 12:00-13:00
14.11.2016 r. (poniedziałek): 15:30-16:30

4. Ostateczna lista kandydatów zostanie ogłoszona w dniu  15.11.2016 roku.

5. W dniu 17.11.2016 roku obowiązuje całkowity zakaz agitacji.

6. Wyniki wyborów zostaną ogłoszone 17.11.2016 r. o godzinie 16:00 oraz zostaną wywieszone w gablocie Samorządu.

7. Zgodnie z art. 150 pkt. 1  Regulaminu Samorządu Studentów UMCS w Lublinie, protesty wyborcze można składać do Wydziałowej Komisji Wyborczej do dnia 24.11.2016 r.

8. Protokół z wyborów wraz ze sprawozdaniem z przebiegu wyborów zostanie dostarczony Przewodniczącemu UKWSS najpóźniej do dnia 24.11.2016 r.

Przewodnicząca WKW
Sara Akram

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    8 listopada 2016