Uroczystość nadania tytułu doktora h.c. prof. T. Snyder'owi

Rektor i Senat Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
mają zaszczyt zaprosić na uroczystość nadania

tytułu doktora honoris causa UMCS
prof. Timothy'emu Snyder'owi

22 października 2018 roku, godz. 12.00
Aula Uniwersytecka na Wydziale Prawa i Administracji UMCS
(pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5)

Senat UMCS na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2017 roku podjął uchwałę, na wniosek Rady Wydziału Humanistycznego UMCS, o nadaniu tytułu doktora honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Panu Profesorowi Timothy'emu Snyder'owi, w uznaniu za wybitny wkład w rozumienie historii XX wieku.


Timothy David Snyder – amerykański historyk, profesor Yale University, specjalizuje się we współczesnych dziejach Europy Środkowej i Wschodniej oraz w historii nowożytnego nacjonalizmu. Współpracował z uniwersytetami w Paryżu, Wiedniu, Warszawie, Pradze i Harvardzie. Jest laureatem kilku prestiżowych nagród, m.in. w 2003 roku otrzymał nagrodę George Louis Beer przyznawaną przez Amerykańskie Stowarzyszenie Historyków za książkę „Rekonstrukcja narodów: Polska, Ukraina, Litwa i Białoruś, 1569-1999", w której opisał ewolucję świadomości narodowych w Pierwszej Rzeczypospolitej i na jej ziemiach aż do współczesności, a w 2011 roku odebrał Nagrodę Naukową imienia Jerzego Giedroycia, ustanowioną przez Senat UMCS.

 

    Aktualności

    Data dodania
    22 października 2018