UROCZYSTA IMMATRYKULACJA - 1 października (program)

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS uprzejmie informuje, że uroczysta Immatrykulacja dla studentów I roku stacjonarnych studiów I stopnia odbędzie się w dniu 1 października 2018 roku w Auli Wydziału Humanistycznego (sala nr 36B w tzw. Nowej Humanistyce, plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a), w następującym porządku:

zbiórka godz. 7.30 dla kierunków:        
                                 Germanistyka
                                 Lingwistyka stosowana
                                 Rusycystyka
                                 Ukrainistyka

zbiórka godz. 9.00 dla kierunków:       
                                 Architektura informacji                               
                                 E-edytorstwo i techniki redakcyjne
                                 Filologia polska
                                 Logopedia z audiologią

zbiórka godz. 10.30 dla kierunków:         
                                 Anglistyka
                                 Archeologia
                                 Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi
                                 Historia
                                 Turystyka historyczna

zbiórka godz. 14.30 dla kierunków:      
                                  Iberystyka
                                  Kulturoznawstwo
                                  Romanistyka
                                  Technologie cyfrowe w animacji kultury                                             

Obecność na immatrykulacji jest o b o w i ą z k o w a.
Ze względu na rangę uroczystości wszystkich jej uczestników obowiązuje oficjalny i odświętny strój.
W budynku Wydziału na poziomie -1 działać będzie szatnia, z której należy skorzystać, aby usprawnić przebieg przygotowań i samego wydarzenia.
Wszystkich uczestników uroczystości bardzo prosimy o punktualność!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    28 września 2018