UROCZYSTA IMMATRYKULACJA 1 października - program

Dziekanat Wydziału Humanistycznego UMCS uprzejmie informuje, że uroczysta Immatrykulacja dla studentów I roku stacjonarnych studiów I stopnia odbędzie się w dniu 1 października 2016 roku w Auli Wydziału Humanistycznego (sala nr 36B, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a), w następującym porządku:

zbiórka godz. 7.30  dla kierunków :         
                                 Romanistyka
                                 Iberystyka
                                 Logopedia z audiologią

zbiórka godz. 9.30  dla kierunków :       
                                 Anglistyka
                                 Historia
                                 Turystyka historyczna
                                 Archiwistyka i nowoczesne zarządzanie zapisami informacyjnymi

zbiórka godz. 11.30  dla kierunków :         
                                 Lingwistyka stosowana
                                 Filologia polska
                                 E-edytorstwo i techniki redakcyjne
                                 Archeologia

zbiórka godz. 13.30  dla kierunków :      
                                  Germanistyka
                                  Kulturoznawstwo
                                  Technologie cyfrowe w animacji kultury
                                  Architektura informacji
                                  Rusycystyka
                                  Ukrainistyka                   

Obecność na immatrykulacji jest o b o w i ą z k o w a.
Ze względu na rangę uroczystości wszystkich jej uczestników obowiązuje oficjalny i odświętny strój.


Zgodnie z PISMEM OKÓLNYM Nr 1/2016 Rektora Uniwersytetu Marii Curie -Skłodowskiej w Lublinie z dnia 14 marca 2016 r. w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2016/2017 1 października 2016 r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    30 września 2016