Uniwersyteckie Wykłady Otwarte - zapisy od 30 września

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza pięćdziesiątą edycję Uniwersyteckich Wykładów Otwartych w semestrze zimowym roku akademickiego 2016/2017.

Program wykładów

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich został opublikowany w obszarze Student w zakładce Kształcenie/Wykłady ogólnouniwersyteckie pod adresem: http://www.umcs.pl/pl/wyklady-ogolnouniwersyteckie,132.htm

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. Osoby, które zapiszą się na większą liczbę przedmiotów, w momencie zakończenia rejestracji będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za udział w wykładach poza limitem przewidzianym przez program studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Rejestracja będzie możliwa od 30 września 2016 r. od godz. 8.00.

Link do zapisów w systemie USOSweb


Źródło informacji: Biuro ds. Kształcenia

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    27 września 2016