Uniwersyteckie Wykłady Otwarte - zapisy od 22 lutego 2016

Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie ogłasza XLIX edycję Uniwersyteckich Wykładów Otwartych w semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016.

Program wykładów

Wykaz wykładów ogólnouniwersyteckich został opublikowany w Obszarze Student / zakładka Kształcenie: Wykłady ogólnouniwersyteckie (link bezpośrednio do strony: http://www.umcs.pl/pl/wyklady-ogolnouniwersyteckie,132.htm).

Zapisy

Studenci, którzy chcą otrzymać punkty ECTS za uczestnictwo w wykładach ogólnouniwersyteckich, muszą zarejestrować się na nie w systemie USOSweb. Jeżeli w planie danego etapu studiów nie znajduje się wykład ogólnouniwersytecki, rejestracja nie jest konieczna.

Należy zapisać się na dokładnie taką liczbę przedmiotów, jaka jest potrzebna do zdobycia wymaganych punktów ECTS na danym kierunku studiów. Osoby, które zapiszą się na większą liczbę przedmiotów, w momencie zakończenia rejestracji będą zobowiązane do uiszczenia opłaty za udział w wykładach poza limitem przewidzianym przez program studiów.

Istnieje możliwość uczestnictwa w wykładach ogólnouniwersyteckich bez ponoszenia opłat (bez rejestracji w systemie USOSweb, punkty ECTS nie są naliczane).

Rejestracja będzie możliwa od 22 lutego 2016 r. od godz. 8.00 pod następującym adresem w USOSweb http://www.umcs.pl/pl/wyklady-ogolnouniwersyteckie,132.htm

 

 

    Aktualności