Ukazała się nowa książka dr. Dariusza Wróbla

Miło nam poinformować, że nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się publikacja pt. Na pierwszym planie. Możni i szlachta polska wobec bezkrólewia po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, której autorem jest dr Dariusz Wróbel.

Przedmiotem zainteresowania autora książki jest interregnum po śmierci Ludwika Andegaweńskiego, przypadające na lata 1382-1384. Monografia składa się ze wstępu, refleksji końcowych oraz siedmiu rozdziałów, które obejmują takie zagadnienia jak: personalny obraz elit urzędniczych w badanym okresie, sytuacja polityczna u schyłku rzadów Andegawenów w Polsce, przebieg batalii o zasadę rezydencji króla w Polsce w 1382 r., początki alternatywy mazowieckiej (piastowskiej), starania o przyjazd królewny Jadwigi, zabiegi Siemowita IV o koronę polską w latach 1383-1385 oraz ponowne zabiegi o sprowadzenie Jadwigi Andegaweńskiej, okoliczności jej przyjazdu i koronacji.

Z recenzji prof. dr. hab. Jana Tęgowskiego

Tematyka rozprawy traktuje o postawie możnych i szlachty w niezwykle ważnym w dziejach Polski okresie, gdy rozstrzygały się dalsze losy związku Królestwa Polskiego z dynastią Andegawenów. Zajmowano się tą problematyką w przeszłości dość często, jednak efekty owych badań nie dawały rzetelnych i jednoznacznych wyników (…). Dariusz Wróbel podjął się zweryfikować i uporządkować naszą wiedzę na temat wypadków czasu bezkrólewia i postaw przedstawicieli tzw. narodu politycznego (…). Gdy chodzi o ocenę wartości naukowej pracy, to pragnę stwierdzić, że bez wątpienia wypełnia ona standardy bardzo dobrej pracy naukowej z opanowaniem i wykorzystaniem olbrzymiej liczby pozycji źródłowych i literatury tak polskiej, jak i obcojęzycznej, w tym węgierskiej (…).

 

    Aktualności

    Data dodania
    8 lipca 2020