Ukazał się kolejny tom "Folia Bibliologica" (vol. LVIII/2016)

Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS informuje o ukazaniu się kolejnego tomu czasopisma „Folia Bibliologica”, redagowanego wspólnie przez Instytut i Bibliotekę Główną UMCS.
„Folia Bibliologica” wydawana jest od 1990 roku jako kontynuacja „Biuletynu Biblioteki UMCS”, który ukazywał się od 1955 roku. Profil czasopisma obejmuje problematykę współczesnego bibliotekarstwa i historii bibliotek, szeroki obszar zagadnień z zakresu  bibliologii, informatologii i prasoznawstwa.
W wykazie czasopism naukowych MNiSW za 2016 r. (część B) czasopismo ma 6 punktów.

Z zawartością tomu LVIII (2016) można zapoznać się na stronie: http://journals.umcs.pl/fb/issue/view/191/showToc 
 
 
 

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    23 grudnia 2016