Transdyscyplinarna konferencja: Nowa humanistyka

Konsorcjum Humanistyczne Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej UAM i Wydziału Polonistyki UJ zaprasza do udziału w transdyscyplinarnej konferencji "Nowa humanistyka: zajmowanie pozycji, negocjowanie autonomii".

Konferencja planowana jest w Krakowie na 22-24 czerwca 2016 roku.
Zainteresowani czynnym udziałem proszeni są o nadsyłanie uzupełnionych formularzy zgłoszeniowych [z tytułem i streszczeniem wystąpienia o obj. 1000-1500 znaków] do 30 listopada 2015 roku na adres: nowa.humanistyka.konferencja@gmail.com 

Formularz zgłoszeniowy oraz informacje m.in. dotyczące tematów, opłat oraz szczegółów kontaktu znajdują się w załącznikach. Więcej informacji także pod adresem nowa.humanistyka.konferencja@gmail.com.

 

Załączniki

    Aktualności