Tłumaczenia poświadczone i specjalistyczne – trwa rekrutacja na podyplomowe studia na Wydziale Humanistycznym

Od roku 2015 Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS z sukcesem prowadzi dwusemestralne studia podyplomowe z zakresu tłumaczeń poświadczonych i specjalistycznych. Obecnie oferujemy możliwość podjęcia studiów w następujących językach obcych:

 • język angielski
 • język niemiecki
 • język francuski
 • język rosyjski

Dzięki naszym studiom absolwent otrzymuje niezbędne przygotowanie do złożenia egzaminu państwowego i wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego w zakresie wybranego języka obcego. Pełny program studiów obejmuje aż 304 h zajęć, w znacznej większości o charakterze praktycznym i warsztatowym. Zajęcia odbywają się w systemie weekendowym (soboty i niedziele, co dwa tygodnie).

Studia przeznaczone są zarówno dla absolwentów kierunków neofilologicznych, jak i absolwentów innych kierunków, którzy uzyskali tytuł zawodowy licencjata lub magistra i znają biegle język polski i wybrany język obcy (na poziomie C1), oraz pragną zdobyć wiedzę i praktyczne umiejętności z zakresu tłumaczenia tekstów specjalistycznych w wybranych dziedzinach.

Zajęcia na studiach podyplomowych odbywają się w ramach trzech modułów:

 • Moduł Kompetencji Tłumacza – 74 h (m.in. warsztat tłumacza przysięgłego, techniki przekładu tekstów specjalistycznych, stylistyka języka ojczystego, systemy prawa, narzędzia komputerowe w pracy tłumacza);
 • Moduł Tłumaczeń Prawno-Ekonomicznych – 150 h (praktyczne warsztaty tłumaczenia tekstów w obrocie pranym i gospodarczym, m.in. z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, ekonomii, prawodawstwa europejskiego);
 • Moduł Tłumaczeń Specjalistycznych – 80 h (do wyboru: tłumaczenie tekstów technicznych, medycznych i naukowych).

Dzięki wysoko wykwalifikowanej kadrze dydaktycznej, w skład której wchodzą m.in. tłumacze-praktycy, członkowie Państwowej Komisji przeprowadzającej egzamin na tłumacza przysięgłego, członkowie Lubelskiego Stowarzyszenia Tłumaczy oraz Polskiego Towarzystwa Tłumaczy Ekonomicznych, Przysięgłych i Specjalistycznych TEPIS, gwarantujemy jakość kształcenia na najwyższym poziomie!

Rekrutacja trwa do 28 września.
Zapraszamy na interesujące studia!

INFORMACJE I KONTAKT
Zakład Lingwistyki Stosowanej UMCS
Dom Studenta Kronos
20-040 Lublin
ul. Sowińskiego 17, p. 322
tel. (81) 533 88 92,
e-mail: lingstos@hektor.umcs.lublin.pl      
Facebook: www.facebook.com/lingwistykaumcs  

Informacja o studiach wraz z planem znajduje się na stronie UMCS pod adresem: www.umcs.pl/pl/wyszukiwarka-studiow,118,tlumaczenia-poswiadczone-i-specjalistyczne-jez-angielski-niemiecki-francuski-rosyjski-,22589.chtm


Trwa także rekrutacja na inne studia podyplomowe na Wydziale Humanistycznym UMCS, w tym na nowy kierunek: Architektura książki, który prowadzony będzie wspólnie przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa UMCS oraz Instytut Sztuk Pięknych Wydziału Artystycznego UMCS.


Więcej informacji w artykule pod adresem: www.umcs.pl/pl/aktualnosci,56,trwa-rekrutacja-na-studia-podyplomowe,38339.chtm.

 

 

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  12 września 2016