Szkolenie z aplikowania w konkursach NCN - 16 i 20 maja

W maju odbędą się szkolenia dla wszystkich zainteresowanych aplikowaniem o środki w najbliższych konkursach Narodowego Centrum Nauki.

  • 16 maja 2016 r. (poniedziałek) o godz. 11 w sali Rady Wydziału Humanistycznego UMCS
  • 20 maja (piątek) o godz. 10 w sali Rady Wydziału Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej

odbędzie się szkolenie wprowadzające dla wszystkich zainteresowanych - pracowników, doktorantów i studentów - aplikowaniem o środki w ramach konkursów OPUS, SONATA i PRELUDIUM.

Do 15 czerwca 2016 r. trwa nabór wniosków w konkursach:

  • OPUS 11 – konkurs na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. Konkurs nie zawiera ograniczeń dotyczących etapu kariery naukowej Kierownika lub Wykonawców projektu.
  • SONATA 11 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, które nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem uzyskały stopień naukowy doktora (do tego okresu nie wlicza się m.in. urlopów macierzyńskich czy wychowawczych).
  • PRELUDIUM 11 – konkurs na projekty badawcze realizowane przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora (wnioski mogą składać także studenci, doktoranci).
  • POLONEZ 2 – konkurs na projekty badawcze naukowców przyjeżdżających z zagranicy.

Wnioski w wyżej wymienionych konkursach składa się w systemie OSF, czyli rejestrowania i obsługi wniosków o finansowanie nauki wpływających do Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, pod adresem: https://osf.opi.org.pl/app/adm/start.do .
Na stronie Narodowego Centrum Nauki można zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami przygotowywania wniosków, pod adresem: https://ncn.gov.pl/finansowanie-nauki/konkursy/instrukcje .


Pracownicy Biua ds. Badań Naukowych UMCS zapraszają wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ogłoszeniami o konkursach i na indywidualne konsultacje. Przypominają również, że wszystkie składane wnioski powinny być sprawdzone pod względem administracyjnym i finansowym przez pracowników Biura.

W razie jakichkolwiek pytań, bardzo prosimy o kontakt z pracownikami Zespołu ds. projektów badawczych krajowychmgr inż. Beatą Herbaczyńską-Stankevičmgr Joanną Górką i mgr Pawłem Mazurkiem.

Pokój 1302, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności