Szkolenie NCN dla doktorantów - jak pisać wnioski grantowe

Samorząd Doktorantów UMCS zaprasza na bezpłatne szkolenie z pisania wniosków grantowych do Narodowego Centrum Nauki!

Zajęcia odbędą się w dniach 5-6 grudnia 2016 roku w godzinach 9.00-16.00 w sali obrad Rady Wydziału Humanistycznego UMCS.

Dwudniowe szkolenie połączone z warsztatami, podczas których zostaną szczegółowo omówione streszczenia wniosków o granty (głównie Preludium), poprowadzą koordynatorki dyscyplin w NCN: dr Dorota Kiebzak-Mandera (HS nauki humanistyczne i społeczne) oraz dr Weronika Bieniasz (ST nauki ścisłe i techniczne oraz NZ nauki o życiu).

Na zgłoszenia SD UMCS czeka do 2 grudnia na stronie https://goo.gl/forms/qjgzXE6RZnlmS1H82 Szkolenie jest otwarte, ale liczba miejsc na warsztaty ograniczona!

PROGRAM
Poniedziałek 5 grudnia:
godz. 9.00 - 10.30 szkolenie ogólne dla wszystkich paneli
godz. 11.00 - 14.00 szkolenia w dwóch grupach: HS oraz NZ i NS
przerwa
godz. 14.30 - 16.00 podsumowanie szkolenia dla wszystkich paneli

Wtorek 6 grudnia:
godz. 09.00 - 15.00 warsztaty nad streszczeniami do wniosków, czytanie otwarte

Streszczenia należy przesłać za pomocą formularza na stronie https://goo.gl/forms/qjgzXE6RZnlmS1H82 Maksymalna liczba analizowanych streszczeń do wniosków to 15 - liczy się kolejność zgłoszeń!

Szkolenie i warsztaty przewidziane są dla doktorantów UMCS, mogą w nich wziąć udział także młodzi pracownicy nauki, którzy nie otrzymali dotąd grantu z NCN.

Szczegółowe informacje na stronie: https://www.facebook.com/events/382096962122962/

Udział w zajęciach może zwiększyć szanse na grant.
Zapraszamy w imieniu Samorządu Doktorantów UMCS!

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    25 listopada 2016