Szkolenie dla pracowników z aplikowania w konkursach NCN

W imieniu Pana Dziekana informujemy i zapraszamy pracowników na szkolenie z aplikowania w ramach konkursów NCN na Wydziale Humanistycznym. Organizatorem szkolenia jest Biuro ds. Badań Naukowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu 2 listopada 2015 r. o godz. 9.30 w sali obrad Rady Wydziału.


Biuro ds. Badań Naukowych: mgr inż. Beata Herbaczyńska-Stankevič, mgr Joanna Górka i mgr Paweł Mazurek.
Pokój 1308, Rektorat; tel. 81 537 51 16; e-mail: bbn@poczta.umcs.lublin.pl

    Aktualności