Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych od 2019/2020

Od roku akademickiego 2019/2020 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie będzie prowadzić kształcenie w trzech szkołach doktorskich.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20/2019 Rektora Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia szkół doktorskich, powstały:

» Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych, prowadząca kształcenie w dyscyplinach:

 • filozofia,
 • historia,
 • językoznawstwo,
 • literaturoznawstwo,
 • nauki o kulturze i religii,
 • sztuki plastyczne i konserwacja dzieł sztuki.

» Szkoła Doktorska Nauk Społecznych, prowadząca kształcenie w dyscyplinach:

 • ekonomia i finanse,
 • nauki o komunikacji społecznej i mediach,
 • nauki o polityce i administracji,
 • nauki o zarządzaniu i jakości,
 • nauki prawne,
 • nauki socjologiczne,
 • pedagogika,
 • psychologia.

» Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, prowadząca kształcenie w dyscyplinach:

 • matematyka,
 • nauki biologiczne,
 • nauki chemiczne,
 • nauki fizyczne,
 • nauki o Ziemi i środowisku,
 • rolnictwo i ogrodnictwo.

Szczegółowe informacje o kształceniu i rekrutacji oraz niezbędne akty prawne związane z poszczególnymi jednostkami dostępne są w serwisie UMCS:

 • w obszarze Kandydat >>>
 • na stronie dedykowanej szkołom doktorskim UMCS >>>

Prorektor ds. Kształcenia dr hab. Alina Orłowska, prof. UMCS zaprezentowała koncepcję i zasady kształcenia doktorantów w świetle ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 20 lipca 2018 r. na łamach „Wiadomości Uniwersyteckich” 2019, nr 5 (254), s. 5-7 >>>

  Aktualności

  Autor
  Urszula Kurzątkowska
  Data dodania
  8 sierpnia 2019