Sukces czasopism naukowych z Wydziału Humanistycznego

Miło nam poinformować, że wymienione poniżej czasopisma naukowe z Wydziału Humanistycznego przeszły po raz kolejny pozytywnie proces ewaluacji w Index Copernicus International Journal Master List 2019.

1. The Journal of Teaching English with Technology: ICV 2019: 113,51 pkt, (ICV 2018: 113,14pkt);

2. Lublin Studies in Modern Languages and Literature: ICV 2019: 100 pkt (ICV 2018: 100 pkt);

2. Annales UMCS. Sec. FF (Philologiae): ICV 2019: 100 pkt, (ICV 2018: 93.29 pkt);

3. Studia Białorutenistyczne: ICV 2019: 100 pkt, (ICV 2018: 98.54 pkt);

5. New Horizons in English Studies: ICV 2019: 100 pkt;

6. Annales UMCS. Sec. N (Educatio Nova): ICV 2019: 99,53pkt, (ICV 2018: 96.80 pkt).

ICI Journals Master List to międzynarodowa baza indeksacyjna czasopism naukowych. Warunkiem indeksacji w bazie jest pozytywne przejście wielowymiarowej oceny opartej na przeszło 100 kryteriach. Czasopisma, które pozytywnie przejdą ocenę parametryczną, otrzymują – ważny przez 1 rok – wskaźnik ICV (Index Copernicus Value), będący odzwierciedleniem poziomu rozwoju czasopisma oraz siły jego odziaływania. Stały wzrost oceny naszych czasopism świadczy o ich rozwoju i potencjale naukowym.

    Aktualności

    Data dodania
    30 października 2020