Sukces absolwentki studiów Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi

W trzeciej edycji ogólnopolskiego konkursu im. Ryszarda Mienickiego na Najlepszą pracę Dyplomową z Zakresu Archiwistyki i Zarządzania Dokumentacją wyróżnienie otrzymała absolwentka studiów Archiwistyka i Nowoczesne Zarządzanie Zapisami Informacyjnymi na UMCS mgr Agata Micek. Praca magisterska p.t. „Archiwalia Zakładów Tworzyw Sztucznych „Pronit” S.A. w Pionkach z lat 1931–2000 w zasobie Archiwum Państwowego w Radomiu” napisana pod opieką dra hab. Marka Konstankiewicza, została przez jury konkursu doceniona za skrupulatne przeprowadzenie badań nad rzadko podejmowaną problematyką archiwów przemysłowych, w tym dokumentacji technicznej i produkcyjnej oraz przybliżenie spuścizny archiwalnej jednego z ważniejszych przedsiębiorstw przemysłu chemicznego. Do tegorocznej edycji konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie Archiwistów Polskich Oddział w Toruniu zgłoszono dziewięć prac dyplomowych obronionych na pięciu uniwersytetach. Warto dodać, że prace dyplomowe z UMCS uzyskiwały wyróżnienia każdej z dotychczasowych ogólnopolskich edycji konkursu im. Ryszarda Mienickiego.

autor tekstu:

dr hab. Marek Konstankiewicz
Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii

    Aktualności

    Data dodania
    8 stycznia 2021