Stypendium dla artystów i osób upowszechniających kulturę

Do 31 marca 2018 r. trwa nabór wniosków o przyznanie stypendium Prezydenta Miasta Lublin na realizację projektu z zakresu twórczości artystycznej lub upowszechniania kultury.

Stypendium może być przyznane osobie pełnoletniej, która mieszka, pracuje lub uczy się w placówce edukacyjnej na terenie Lublina lub przedmiot jej projektu stypendialnego jest związany z Lublinem. W ramach projektu stypendialnego należy zrealizować nowy projekt o charakterze artystycznym lub z zakresu upowszechniania kultury.

Projekt z zakresu twórczości artystycznej może dotyczyć takich dziedzinach sztuki jak film, literatura, muzyka, sztuki wizualne, taniec, teatr.

Projekt z zakresu upowszechniania kultury może polegać na realizacji działań związanych z animacją kultury, organizacją wydarzeń kulturalnych, edukacją kulturalną i artystyczną, wydawnictwami kulturalnymi, zarządzaniem kulturą, badaniami nad kulturą.

Dopuszcza się realizację projektów stypendialnych łączących twórczość artystyczną z działaniami z zakresu upowszechniania kultury.

Termin realizacji projektu stypendialnego nie może wykraczać poza rok kalendarzowy.

Szczegółowe informacje o stypendiach dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury dostępne są na stronie www.lublin.eu.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    29 stycznia 2018