Studencki Okrągły Stół o Michaile Bułhakowie

ОТПЕЧАТОК МАСТЕРА В УМАХ И СЕРДЦАХ

к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова

W imieniu organizatora Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS zapraszamy do udziału w VII Studenckim Okrągłym Stole upamiętniającym 125. rocznicę urodzin Michaiła Bułhakowa. Proponowana problematyka dotyczy zarówno życia pisarza, jak i znaczenia jego dzieł i ich istnienia w różnych odmianach twórczości i sztuki.

Wydarzenie będzie miało miejsce 9 grudnia 2016 r. w siedzibie Centrum (Nowa Humanistyka, Plac Marii Curie-Skłodowskiej 4a, s. 102B).

Zgłoszenia przyjmowane są do 2 grudnia 2016 r.

Pełna informacja o formie wystąpienia i zasadach kwalifikacji znajduje się w Regulaminie dostępnym w załączniku do artykułu.


Zdjęcie za: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c1/Bulg_ak_ov.jpg

Załączniki

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    3 listopada 2016