Studencka Grupa Promocyjna na rusycystyce

Przed ponad dwoma laty, na początku roku akademickiego 2017/2018, z inicjatywy dr Katarzyny Oszust-Polak oraz mgr Weroniki Markowskiej i przy wydatnym współudziale mgr Elwiry Michalskiej (Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS), spośród studentów utworzona została w istniejącym wtedy Instytucie Filologii Słowiańskiej nieformalna grupa, której zadaniem było promowanie rusycystycznego kierunku studiów w szeroko rozumianym otoczeniu Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Fakt ten jednocześnie łączył się z powołaniem przez dyrekcję jednostki Zespołu ds. Współpracy z otoczeniem zewnętrznym, na którego koordynatora wyznaczony został dr Leszek Mikrut.

Promowanie przez tę grupę lubelskiej rusycystyki działającej na UMCS ma swój namacalny wymiar w postaci roboczych wizyt studentów rusycystów wraz z opiekunem w szkołach patronackich i stowarzyszonych na terenie województwa lubelskiego oraz świętokrzyskiego, jak również w przyjmowaniu młodzieży i nauczycieli z tychże jednostek na Wydziale Humanistycznym. Goście Instytutu Filologii Słowiańskiej (obecnie dwóch katedr nowego Instytutu Neofilologii - Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego i Katedry Językoznawstwa Słowiańskiego) zawsze goszczą w Lublinie w czynnie biorącym udział w poczynaniach promocyjnych gabinecie CJiKR UMCS). 

Każdorazowo Grupa Promocyjna zapoznaje słuchaczy z prezentacją ilustrującą rusycystykę UMCS na tle całokształtu działalności dydaktyczno-pedagogicznej, badawczej i administracyjnej zarówno Wydziału Humanistycznego, jak i Uniwersytetu. Ale poczesne miejsce w takim wydarzeniu zajmuje życie studenckie - jego atrakcje i różnorodność w kampusie akademickim. Przystępnie i barwnie opowiedziane zaś ustami samych żaków jest o wiele bardziej wiarygodne niż zaczerpnięte z folderów, informatorów i stron internetowych. Drugą część spotkań promocyjnych stanowią również prowadzone przez studentów warsztaty językowe. Ich akcent - to ciekawostki językowe np.: "fałszywi przyjaciele tłumacza", perturbacje fonetyczne, inność cyrylicy, zjawisko pozytywnej i niejednokrotnie kłopotliwej negatywnej interferencji językowej. Ale także z dużym zainteresowaniem uczniów spotykają się prezentowane ciekawostki kulturoznawcze oraz realioznawcze. Wystąpienia studentów zawsze wzbogacane są mini konkursami dla słuchaczy, z których najlepsi otrzymują niewielkie upominki - gadżety uniwersyteckie, za każdym razem fundowane przez Centrum Promocji UMCS lub kupowane ze środków pozyskanych z przyznanych grantów. Niejednokrotnie wystąpienia studentów krótką prelekcją wzbogaca towarzyszący im wykładowca. 

W ciągu dwóch lat działalności Grupy Promocyjnej większą lub mniejszą częstotliwością działania w niej wykazało się prawie 25 osób ze wszystkich lat I i II stopnia studiów rusycystycznych. W okresie tym członkowie Grupy odbyli w sumie 20 spotkań wyjazdowych i przyjazdowych. Dodatkowo uczestniczyli w akcji Drzwi Otwartych UMCS, w finałach regionalnych Olimpiady Języka Rosyjskiego oraz w charakterze imprezy towarzyszącej Konkursowi Piosenki Rosyjskiej w jednej ze szkół w regionie. 

Kierownik Katedry Literaturoznawstwa Słowiańskiego Instytutu Neofilologii UMCS prof. dr hab. Siergiej Kowalow, koordynator Zespołu ds. Współpracy z Otoczeniem dr Leszek Mikrut, wykładowcy zaangażowani w działalność Grupy spotkali się 6 listopada br. ze wszystkimi członkami tej nieformalnej struktury, aby podziękować im za dwa lata ofiarnej pracy na rzecz reprezentowania Instytutu, Wydziału i Uczelni, jak również po to, aby prosić o kolejne miesiące wytężonej pracy. Wszyscy studenci oprócz słów uznania i listów gratulacyjnych, podpisanych przez szefa Centrum Promocji UMCS oraz dotychczasowego dyrektora Instytutu Filologii Słowiańskiej, otrzymali również upominki - wszystkie z logotypem swojej Alma Mater. 

Najbardziej w minionym roku akademickim wyróżniły się osoby, które uczestniczyły po 8 razy w imprezach promocyjnych: Dominika Kość i Karolina Rafalska, ale także (po 6-4 razy): Yana Nevidomska, Paulina Białek, Monika Kalużna, Aleksandra Głaz, Jurij Seniuta, Kamila Głąb, Natalia Jabłońska, Wojciech Czajka. Bez współpracy również i pozostałych studentów (Magdalena Litwak, Katarzyna Bogdańska, Anastasiya Bur, Agnieszka Kwaśniak, Piotr Gontaruk, Władysława Żmakina, Adrianna Drela) nie byłoby jednakże mowy o sukcesie Grupy Promocyjnej, której bardzo pozytywne wyniki pracy, jak zaznaczył prof. S. Kowalow, najlepiej widoczne były podczas tegorocznej rekrutacji na studia rusycystyczne. 

Na przestrzeni dwuletniej już pracy SGP ofiarna działalność kilkorga studentów, na których dyspozycyjność i pomoc zawsze można było liczyć, zasługuje na szczególne wyróżnienie. Do grona tych zasłużonych naszych żaków należą: Adrianna Drela, Katarzyna Bogdańska, Piotr Gontaruk, Władysława Żmakina. Dużo też czasu poświęcili Grupie: Amanda Czechowska, Agnieszka Staszak, Rafał Rydz.    

Obecnie Studencka Grupa Promocyjna już opracowuje nową prezentację związaną ze zmienioną strukturą organizacyjną Wydziału Humanistycznego i przygotowuje się do nowych kolejnych wizyt w szkołach regionu oraz do przyjęć gości na naszym Wydziale.

 

 

 


Autorem tekstu jest dr Leszek Mikrut

Zdjęcia wykonała mgr Elwira Michalska (Centrum Języka i Kultury Rosyjskiej UMCS)

    Aktualności