Studenci turystyki historycznej w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych

19 marca 2019 roku Koło Metodologiczne Historyków UMCS zorganizowało miejską wyprawę dla studentów kierunku Turystyka historyczna. Grupa pod przewodnictwem Pauliny Pagi, prezeski Fundacji Teren Otwarty/Open Territory i animatorki partycypacyjnego Muzeum Osiedli Mieszkaniowych zwiedziła najstarsze osiedla Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w dzielnicy Rury: Osiedle im. Juliusza Słowackiego, zaprojektowane przez Oskara Hansena oraz Osiedle im. Adama Mickiewicza zrealizowane wg projektu Feliksa Haczewskiego.

Studenci zapoznali się z historycznymi i urbanistycznymi kontekstami ich powstania i rozwoju, specyfiką przestrzeni mieszkaniowych, elementów architektonicznych i miejskiego pejzażu wpisanego w idee spółdzielczości, a w przypadku Osiedla Słowackiego w hansenowską koncepcję Formy Otwartej. Zwieńczeniem wyprawy były odwiedziny w Muzeum Osiedli Mieszkaniowych, mieszczącym się przy ulicy Wileńskiej 21.

Założenia działania MOM przedstawiła Paulina Paga, podkreślając, że Muzeum Osiedli Mieszkaniowych jest oddolną inicjatywą mieszkańców Lubelskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Idea MOM traktuje osiedla powojennego Lublina jako wspólną podstawę tożsamości dla czterech pokoleń mieszkańców miasta. Pawilon, w którym zorganizowano Muzeum, zaprojektowany został przez Zofię i Oskara Hansenów w bezpośredniej relacji do budynków mieszkalnych Osiedla Słowackiego i stanowi obiekt muzealny w skali 1:1. W sposób nieinwazyjny wpisuje się w lokalny kontekst, budując relację z najbliższym otoczeniem. Umiejscowiony w strukturze obiektów handlowych i targu przy ul. Wileńskiej, stanowi witrynę Osiedla, a tym samym przybliża założenia samoorganizacji spółdzielczej oraz materializuje koncepcję Formy Otwartej. Odzwierciedla założenia architektów, aby użytkownicy ich realizacji stawali się współtwórcami przestrzeni mieszkaniowych i świadomymi, sprawczymi obywatelami miasta.

Ekspozycja MOM łączy archiwa społeczne, kolekcję obiektów przyniesionych przez mieszkańców wraz z formatami edukacyjnymi dla osób spoza osiedla. Muzeum to jednak przede wszystkim otwarte i neutralne miejsce dla spotkań i dyskusji na tematy związane z szeroko rozumianym mieszkalnictwem. Jak mówi Paulina Paga „[…] Przywołując subiektywne doświadczenia z przeszłości różnorodnych rozmówców, wraz z zespołem MOM, próbujemy zrozumieć się lepiej nawzajem. Pytając o przyszłość, zależy nam, aby jej kształtowanie odbywało się świadomie z naszym wspólnym udziałem. Każda wizyta w przestrzeni ma być performatywnym wydarzeniem tu i teraz, poruszającym kwestie dotyczące współczesnych zagadnień związanych z miejskością, aktywnością obywatelską, formami integracji sąsiedzkiej i różnymi formami zamieszkania”.

Tekst został zredagowany na podstawie relacji KMH na FB, z której również pochodzą zdjęcia.

    Aktualności

    Autor
    Urszula Kurzątkowska
    Data dodania
    22 marca 2019