Studenci studiów II stopnia przystępujący do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2020/2021

Studenci studiów II stopnia  przystępujący do egzaminu dyplomowego

 w roku akademickim 2020/2021

Informujemy, że studenci studiów II stopnia, którzy będą przystępować do egzaminu dyplomowego w roku akademickim 2020/2021 nie wnoszą opłat za dyplom w języku polskim oraz za odpis dyplomu w języku obcym,  jeżeli złożą wniosek o jego wydanie do dnia egzaminu dyplomowego (wniosek dotyczy odpisu dyplomu w języku obcym).

 

    Aktualności

    Data dodania
    9 czerwca 2021